Kommunikointi

<< palaa erotuomaritoiminta sivulle

 • Hyvä viestintä on tuomarille keino tulla ymmärretyksi ja saada uskottavuus päätöksiinsä.
 • Tuomarin olemus on kokonaisuus, jossa yhdistyvät varusteiden lisäksi tuomarin fyysinen koko, urheilullisuuden ilmentymät, katseet, eleet, ilmeet, yritteliäisyys, käsimerkit ja tapa puhua.
 • Pelin muut osapuolet tekevät tahtomattaankin johtopäätöksiä tuomarin olemuksesta arvioidessaan heidän luotettavuuttaan tehtävien hoidossa. 
 • Jokaisen tuomarin on jokaisessa tehtävässään sarjatasosta riippumatta pyrittävä näyttämään ammattimaiselta ja suhtautuvansa tuomaritoimintaan vakavasti. Kun tuomari astuu jäälle, hänen olemuksensa antaa pitkään kestävän ensivaikutelman. Tuomarin pukeutuminen ja varusteiden kunto viestivät pelaajille, valmentajille ja katsojille. Asusteiden tulee tukea urheilullista olemusta ja olla siistit.
 • Käsimerkkejä käytetään viestintään. Niiden avulla tuomarit viestivät toisilleen, pelaajille, valmentajille ja katsojille. On tärkeää, että tuomarit käyttävät yleisesti sovittuja merkkejä. Omat muunnokset hämmentävät niin muita tuomareita kuin pelaajia ja valmentajiakin. Käsimerkit pitää esittää aina selkeästi ilman teennäisyyttä tai vihamielisyyttä. Käsimerkkien selkeys tarkoittaa niiden rauhallisuutta, oikeaa ajoitusta ja kohdentamista.
 • Hyvä vuorovaikutus pelaajien ja valmentajien kanssa helpottaa vaikeiden tilanteiden käsittelyä. Avoimuus, ystävällinen suhtautuminen ja hyvä huumorintaju auttavat usein tuomaria. Muutamille huipulle päässeille vuorovaikutustaidot on vahvin osa-alue. Hyvät tuomarit hyödyntävät vuorovaikutustaitojaan harkitusti ja hallitusti.
 • Suullinen kommunikointi pelaajien ja joukkueen toimihenkilöiden, erityisesti päävalmentajan kanssa on tärkeää. Tuomareita rohkaistaan puhumaan pelaajille pelin edetessä.
 • Kehotukset helpottavat pelaajia ymmärtämään mitä heiltä odotetaan. Pelikatkoilla tuomarin viestintä pelin muille osapuolille on pidettävä tehokkaana ja sitä on suoritettava vain jonkin päämäärän saavuttamiseksi.
 • Viestintätilanteiden hoito ei saa viivyttää pelin jatkamista oleellisesti ja niistä ei saa syntyä muille kuvaa, että pelaajat tai valmentajat pääsevät vaikuttamaan tuomarin päätöksiin.
 • Tuomarin ei saa koskaan menettää otetta tekoihinsa tai sanoihinsa. Sääntöjen mukaan tuomarin on sovellettava rangaistuksia valmentajalle ja pelaajalle joka käyttäytyy epäasiallisesti. Tuomari ei saa itsekään kohdistaa epäasiallista käytöstä valmentajaan tai pelaajaan. Se olisi epäoikeudenmukaista ja aiheuttaisi tuomarille muiden tuomareiden, pelaajien ja valmentajien luottamuksen menettämisen.
 • Keskustelussa päävalmentajan kanssa on arvostettava hänen tehtäväänsä, harkiten valittava sanat ja annettava mahdollisuus toimia annetun viestin mukaisesti.