Perustorjuntatekniikat

Kiekkokontrollin eli se kuinka hyvin maalivahti pystyy ottamaan kiekon haltuun, torjumaan kiekon haluamaansa paikaan tai torjunallaan avaamaan pelin (esim. kilpitorjunta) edellytyksenä on perustorjunta tekniikoiden hallinta. Maalivahdin on tiedettävä miten kiekon torjuu ja mihin kiekon torjuu tai mihin kiekon mahdollisesti syöttää.

Perustorjunnat jaetaan laukauksen korkeuden mukaan: Kokeat, puolikorkeat -ja jäälaukaukset. Ja suunnan mukaan: Kohtituleva laukaus ja laukaus kilpi -tai hanskapuolelle. Lisäksi jokainen laukaus voidaan torjua joko pystyssä tai jään kautta. Aloittelevien ja nuorten maalivahtien on harjoiteltava siniviivalta tulevat laukaukset pystyssä torjuen. Ringetteviivalta tulevat laukaukset (aloitusympyröiden ylätaso) pystyssä tai toispolvitorjuntaa käyttäen ja lähitilanne pelaamisessa V-asentoa käyttäen.  

 

Perustorjuntojen harjoittelussa keskityttävä seuraaviin ydinkohtiin

  • Käytä yhtä torjuntatekniikkaa kerrallaan
  • Vähintään viisi laukausta ennen korjattavaa palautetta
  • Muista riittävä palautuminen sarjojen välissä
  • Keskity huolella ennen jokaista suoritusta
  • Ennen jokaista laukausta hyvä tasapainoinen peliasento
  • Laukauksen voimakkuus määritellään taitotason ja iän mukaan
  • Riittävä toistojen määrä torjuntatekniikkaa kohti, pyritään automaatiotason saavuttamiseen
  • Sivulle tehtävissä torjunnoissa liike mukana
  • Pyri aina teknisesti puhtaaseen suoritukseen
  • Aloitteleville maalivahdille torjunnat opetetaan vaiheittain

Jäälaukaukset

Pystystä torjuen

Sininviivalta tulevat kovat laukaukset tai ringetteviivan tuntumasta ammutut rannelaukaukset maalivahdin on maalivahdin pyrittävä torjumaan pystyssä. Näin saavutetaan paras mahdollinen kiekkokontrolli ja maalivahti on torjunnan jälkeen peliasennossa valmis reagoimaan seuraavaan pelitilanteeseen. 

Toispolvitorjunta-asennosta torjuen

Toispolviasennosta torjunta mahdollistaa kiekon torjumisen kontrolloidusti kulmaan. Jääaukaukset ringetteviivan tasolta ja ylempää pyritään torjumaan toispolviasennosta. Tämä torjuntatapa rasittaa lonkkaniveltä vähemmän kuin V-asennosta torjuminen. 

 

V-asennosta torjuen

Torjunnat V-sennosta ovat tehokkaita lähitilannepelaamisessa kun maalivahdin tarvitsee peittää maalia mahdollisimman paljon ja reaktioaikaa on vähän. Tehokas tapa myös rebound kiekkojen torjumiseen.

Matalatlaukaukset

Matalalaukaus pystystä torjuen

Siniviivalta ja ringetteviivan tasolta ammutut kohti tulevat ja hanskapoulen matalat laukaukset voidaan myös torjua pystystä torjuen. Tämä mahdollistaa nopean jatkopelaamisen (avaussyöttö, purkukiekko...) Kilpipuolelle tulevat laukaukset maalivahti torjuu kontrolloidusti haluamaansa suuntaan.

Matalalaukaus toispolvelta torjuen

Pitkä torjuntaliike kilpi -tai hanskapuolelle suuntautuviissa matailssa laukauksissa on maalivahdille haaste. Torjumalla siniviivalta tai ringetteviivalta ammutut matalat laukaukset, toispolvitorjunta mahdollistaa hyvän kiekkokontrollin.

 

Matala laukaus v-asennosta torjuen

Lähititlanteissa tehokas torjuntatapa. Kohti tulevissa matalissa laukauksissa maalivahti voi sulkea kiekon syliinsä tai torjua kontrolloidusti kiekon hanskallaan mikä mahdollistaa nopean jatkopelaamisen.

 

 

Korkeatlaukaukset

Korkea laukaus pystystä torjuen

Turhaa jäihin menoa tulee vältää, mitä enemmän maalivahti torjuu kiekkoja pystystä sitä nopeampaa on jatkopelaaminen. Pystyssä torjuminen edellyttää myös pystyssä liikkumista ja tämän myötä maalivahdin liikkuminen ja torjuntatyöskentely on taloudellisempaa ja nopeampaa.

Korkea laukaus V-asennosta torjuen

Lähitilanteissa tehokas torjunta kun reaktioaikaa on vähän ja maalivahti hakee agressiivisella sijoittumisella mahdollisimman suurta maalin peittämistä. Käyttökelpoinen myös silloin kun maaliedustalla on ruuhkaa sekä maskia ja maalivahti menettää katsekontaktin kiekkoon.