Hockey Centre –palvelun (HC -palvelu) käyttöehdot

Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Hockey Centre -palveluun (HC-palvelu), jonka Internet-sivusto on osoitteessa http://www.iihce.fi. Palvelun tarjoaa Suomen Urheiluopisto (Palveluntarjoaja).

HC-palvelu koostuu useiden eri sisällöntuottajien kautta palveluun hankituista sisällöistä. Palvelun kautta voidaan käyttää sekä maksuttomia, että maksullisia palveluja. Tässä sopimuksessa ”palvelulla” tarkoitetaan molempia palvelukokonaisuuksia. Palvelun kautta voi olla myös mahdollista päästä käyttämään tai tilaamaan kolmansien osapuolten palveluita, aineistoa tai tuotteita.

HC-palvelu on tarkoitettu jääkiekkoaiheisen valmennus- ja koulutusmateriaalin jakamiseen valmentajille, toimihenkilöille, pelaajille, erotuomareille sekä muille sidosryhmille ja aiheesta kiinnostuneille. Lisäksi palvelussa on työkaluja joukkueiden ja seurojen sisäiseen viestintään, koulutukseen sekä erityyppisten tietojen (harjoituspäiväkirja, turnauspalautteet, pelaaja-arvioinnit testitulokset yms.) keräämiseen, jakamiseen ja seurantaan.

HC-palvelussa on seuraavat roolit:

Tilaaja: Tilaaja on henkilö, joka suorittaa joukkueen lisenssin tilauksen verkossa sekä sen maksamisen. Hän toimii automaattisesti Käyttäjänä joukkueessaan ylläpitäjän roolissa. Hän kutsuu lisenssin sallimissa rajoissa muut joukkueeseensa kuuluvat Käyttäjät ja hallinnoi lisenssin käyttöoikeuksia.

Käyttäjä: Käyttäjä on henkilö, joka on rekisteröitynyt palveluun ja hyväksynyt nämä käyttöehdot. Käyttäjä toimii joko Ylläpitäjän tai Käyttäjän roolissa. Ylläpitäjä voi kutsua lisenssin sallimissa rajoissa joukkueeseensa kuuluvia Käyttäjiä, luoda soittolistoja sekä tarkastella joukkueensa kuuluvista käyttäjistä kerättyä ja tallennettua tietoa. Lisäksi Ylläpitäjät voivat luoda joukkueelleen alajoukkueita tai ryhmiä lisenssinsä sallimissa rajoissa. Kaikilla Käyttäjillä on samat oikeudet palvelussa olevaan materiaaliin.

Voidakseen käyttää palvelua Tilaajan ja Käyttäjän on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi sekä sitouduttava toimimaan niiden mukaisesti tilaamisen ja rekisteröitymisen yhteydessä.

Palvelun tilaaminen ja maksaminen

HC-palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia.

Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää palvelun tilauksen yhteydessä ilmoitetun maksun suorittamista. Palvelu on tilauksen jälkeen heti käytettävissä (3 päivää). Maksamisen jälkeen palvelu aktivoituu lisenssin mukaisesti.

Palveluntarjoaja voi muuttaa palvelun hintaa tai hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksullisen palvelun maksuttomaksi tai päinvastoin. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan voi muuttaa hintaa tai hinnoitteluperustetta kesken sopimuskauden. Voimassa oleva hinnasto sekä hinnastoperusteet ovat nähtävissä HC-palvelun sivulla.

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla, Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatioista vastaa Suomen Verkkomaksut Oy.

Suomen Verkkomaksut Oy toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Suomen Verkkomaksut Oy:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Suomen Verkkomaksut Oy on myös maksun saaja.

Suomen Verkkomaksut Oy, y-tunnus: 2122839-7
Ohjelmakaari 10
40500 JYVÄSKYLÄ
Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Suomen Verkkomaksut Oy (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Suomen Verkkomaksut Oy ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen kauppiaalle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Palveluun rekisteröityminen ja sen käyttäminen

Käyttääksesi HC-palvelua sinun on ilmoitettava rekisteröintikaavakkeessa ajanmukaiset ja paikkansapitävät henkilötietosi sekä huoltajaa koskevat yhteystiedot, mikäli olet alle 18-vuotias. Lisäksi sitoudut sivuston Käyttäjänä päivittämään käyttäjäprofiiliisi uusimmat ja ajanmukaiset tiedot itsestäsi. Palveluntarjoaja voi evätä sinulta pääsyn sivustolle, mikäli käyttäjäprofiilistasi löytyy epätodenmukaisia tietoja.

Palveluntarjoaja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä yksityisyyden suojaa koskevia säännöksiä. Palveluntarjoaja käsittelee annettuja henkilötietoja henkilötietolain mukaisessa rekisteriselosteessa. Tietoja käytetään HC–palvelun jäsenenä toimimisen mahdollistamiseksi,  palvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi sekä asiakastiedottamiseen ja mahdollisten väärinkäytösten selvittämiseen.

Palveluntarjoaja kerää henkilötiedot suoraan Käyttäjältä tai tämän joukkueen Käyttäjiksi rekisteröidyiltä valmentajilta tai toimihenkilöiltä. Lisäksi keräämiseen ja päivittämiseen voidaan käyttää SLUnetin Sporttirekisteriä, väestörekisteriä, Suomen Suoramarkkinointiliiton kieltorekisteriä tai muita vastaavia rekistereitä.

Kaikki palvelussa kerättävä tai syötettävä henkilötieto on käyttäjäkohtaista. Käyttäjästä kerättyjä tai syötettyä tietoja pääsevät näkemään hänen itsensä lisäksi Käyttäjän joukkueeseen kuuluvat Käyttäjiksi rekisteröidyt Ylläpitäjät. Käyttäjä näkee oman joukkueen sivuilta kaikkien niiden rekisteröityneiden Ylläpitäjien nimet, jotka voivat kerätä tai käyttää hänen henkilötietojaan. Käyttäjään liittyvää tietoa voi HC-palveluun syöttää itse Käyttäjä (profiili ja harjoituspäiväkirja) sekä lisäksi hänen joukkueidensa ja seuran Ylläpitäjiksi rekisteröidyt henkilöt (turnauspalautteet, pelaaja-arviot, testitulokset). Käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojen keräämiseen ja näiden ehtojen mukaiseen käyttämiseen rekisteröityessään palvelun Käyttäjäksi. Kun Käyttäjä poistetaan tai hän itse poistuu joukkueen lisenssistä, eivät Käyttäjiksi rekisteröidyt Ylläpitäjät enää voi nähdä hänestä kerättyä tietoa. Käyttäjää koskevat tiedot säilyvät tällöin rekisterissä, mutta niitä ei käytetä. Kun Käyttäjä liitetään uuteen joukkueeseen, sen joukkueen Käyttäjiksi rekisteröidyt Ylläpitäjät näkevät hänestä kerätyn tiedon. Käyttäjällä on aina oikeus kieltää tietojensa siirtäminen joukkueen vaihdon yhteydessä ja saada poistetuksi rekisteristä häntä koskevat merkinnät ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle kirjallisesti. Alle 18-vuotiaan Käyttäjän palveluun rekisteröitymisen yhteydessä hänen huoltajansa antaa suostumuksensa näiden ehtojen mukaiseen henkilötietojen keräämiseen ja käyttämiseen. Huoltajalla on oikeus saada tutustuttavakseen alaikäisen käyttäjän rekisteriin merkityt henkilöä koskevat tiedot ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle kirjallisesti. Alaikäisen Käyttäjän huoltajalla on samat oikeudet henkilöä koskevien tietojen siirron kiellon ja rekisteristä poiston suhteen kuin mitä Käyttäjällä.

Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun Tilaaja/Käyttäjä on tilauksen tai rekisteröinnin yhteydessä hyväksynyt nämä käyttöehdot ja rekisteröitymisellään vahvistanut tämän sopimuksen syntymisen.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet 

Vuosilisenssiä vastaan Tilaaja ja Käyttäjät ovat oikeutettuja käyttämään kaikkia HC-palvelussa olevia toimintoja. Tilaaja huolehtii ja vastaa kaikilta osin oman lisenssinsä oikeuttamien käyttäjäoikeuksien hallinnoinnista ja käyttäjätunnuksien luovuttamisesta.

HC-palvelun käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka Palveluntarjoaja myöntää, kun Käyttäjä rekisteröityy palveluun. Kunkin Käyttäjän salasana on henkilökohtainen. Käyttäjällä on vastuu käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä siten, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjän tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle välittömästi, jos hän epäilee, että hänen salasanansa on ilman hänen suostumustaan joutunut kolmannen osapuolen tietoon. Käyttäjä vastaa aina kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta HC-palvelun käytöstä. Käyttäjä vastaa myös kaikesta Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille ja kolmansille osapuolille toimittamastaan aineistosta. Erityisesti käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän toimittama aineisto ei loukkaa tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia.

Käyttäjällä on oikeus käyttää HC-palvelua lakien, muiden säännösten ja hyvän tavan mukaisesti. HC–palvelun sisältämä aineisto on tekijänoikeuslailla ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua. Käyttäjällä ei ole oikeutta millään tavoin loukata näitä oikeuksia. HC-palveluun ei saa lähettää pornograafista, moraalitonta, väärää tietoa välittävää, rikollista, rasistista yms. materiaalia. Materiaalilla tarkoitetaan tässä yhteydessä HC-palveluun tallennettavia tai siellä jaettavia tiedostoja ja tietoja (kuvatiedostot ja mahdolliset muut tiedostot sekä käyttäjien lähettämät tekstit). Käyttäjä ei saa HC-palvelun kautta jakaa kuva- taikka muita tiedostoja, tai kirjoittaa palveluun tekstiä siten, että tämä loukkaa muita henkilöitä.

Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksillaan tehdyistä väärinkäytöksistä ja/tai laittomuuksista henkilökohtaisesti. Materiaalia joka on peräisin HC–palvelusta, ei saa edelleenluovuttaa, levittää, jakaa tai siirtää mihinkään muuhun palveluun/järjestelmään eikä mitenkään hyödyntää palvelun sisältöjä kaupalliseen tarkoitukseen.

Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

HC-palvelun omistus- ja kaikki muut oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa HC-palvelua, sen koko sisältöä ja tarkoitusta, saatavillaoloa sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti ja siitä erikseen ilmoittamatta peruuttaa Käyttäjän salasana ja käyttäjätunnus sekä Käyttäjän rekisteröinti.

Palveluntarjoajalla on harkintansa mukaan milloin tahansa oikeus, mutta ei velvollisuutta, olla julkaisematta tai poistaa sopimattomaksi katsomansa materiaali: kuva- ja muut tiedostot sekä käyttäjien kirjoittamat tekstit, jotka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan ovat lain tai hyvän tavan vastaisia, vahingollisia tai haitallisia Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille tai kolmansille tahoille. Sama koskee sisältöjä, jotka Palveluntarjoaja katsoo harhaanjohtaviksi, loukkaaviksi, asiaankuulumattomiksi tai muuten käyttöehtojen vastaisiksi. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa laiton tai käyttöehtojen vastainen aineisto lain mukaisesti toimivaltaiselle viranomaiselle. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa virheellisiä käyttäjätietoja antanut tai muuten näitä käyttöehtoja, lakia tai hyviä tapoja rikkonut Käyttäjä palvelusta ja Käyttäjää kuulematta estää hänen pääsynsä HC-palvelun käyttäjäksi. Palveluntarjoajalla on myös oikeus vaatia Käyttäjää vaihtamaan salasana, jos palveluntarjoaja epäilee, että Käyttäjän salasana ei ole enää luotettavissa tai oikeissa käsissä.

Palveluntarjoajalla on oikeus muokata Käyttäjän HC-palvelussa julkaisemia sisältöjä, jos palveluntarjoaja katsoo, että ne ovat harhaanjohtavia, loukkaavia, sisältävät asiaankuulumatonta aineistoa tai ovat muuten näiden käyttöehtojen vastaisia.

Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti estää Käyttäjän pääsy palveluun, jos se on HC-palvelun toiminnan kannalta tarpeen. Mikäli Käyttäjä ei ole käyttänyt palvelua kahteentoista (12) kuukauteen, Palveluntarjoaja voi halutessaan peruuttaa Käyttäjän salasanan ja käyttäjätunnuksen. Käyttäjä voi tämän jälkeen halutessaan rekisteröityä uudelleen palveluun. Käyttäjän käyttäjätunnusta ja salasanaa ei poisteta automaattisesti käyttöoikeuden päättyessä. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta viestinnässä sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä.

Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle HC–palveluun lisäämäänsä aineiston käyttöoikeudet, jolloin Palveluntarjoaja voi halutessaan tarjota aineistoa myös muille HC–palvelun käyttäjille palvelun kautta käytettäväksi.

Vastuut

Materiaalin lisääminen palveluun tapahtuu Käyttäjän tai Palveluntarjoajan toimesta ja vastuu materiaalin sisällöstä on lisääjällä.

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoajan vastuu tuottamastaan tietosisällöstä rajoittuu välittömään vahinkoon. Korvausvelvollisuutta ei kuitenkaan ole mikäli vahinkoon on liittynyt ylivoimainen este. Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin Käyttäjän palveluun tallentamista teksteistä, kuvista, kuvien aitoudesta tai muista kuviin liittyvistä asioista eikä siitä, onko Käyttäjällä laillinen oikeus levittää kuvia. Sama koskee kaikkea muutakin Käyttäjän palveluun lähettämää tai siellä jakamaa tietoa tai tiedostoa tai Käyttäjän kirjoittamaa viestiä. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän kolmansilta osapuolilta HC-palvelun kautta saamista tiedoista tai tällaisten tietojen tekijänoikeuksista tai hyvää tapaa taikka lain säännöksiä loukkaavasta sisällöstä. Palveluntarjoaja ei korvaa Käyttäjän eikä kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista aiheutuvia vahinkoja.

Palveluntarjoaja pyrkii takaamaan HC-palvelun häiriöttömän toiminnan. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden, haitallisten ohjelmistojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta taikka palvelun muuttamisesta, lopettamisesta tai sisällöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntarjoaja ei ole Käyttäjille eikä kolmansille korvausvelvollinen mistään HC-palveluun toimintaan liittyvästä seikasta.

Käyttäjä on velvollinen täysimääräisesti korvaamaan kaikki vahingot, niin välittömät kuin välilliset, jotka ovat aiheutuneet näiden käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta tai käyttöehtojen määräysten laiminlyömisestä

Käyttöehtojen muutokset ja velvotteiden siirto

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa HC-palvelun käyttöehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle joko sähköpostitse tai HC-palvelun välityksellä. Päivitetyt ja voimassaolevat käyttöehdot ovat Käyttäjien nähtävissä HC-palvelun Internet-sivuilla. Muutokset tulevat voimaan heti. Mikäli Käyttäjä jatkaa HC-palvelun käyttöä käyttöehtojen muutosten jälkeen, katsotaan hänen hyväksyneen muuttuneet ehdot.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Käyttäjien järjestelmään lähettämät tekstit ja kuvat sekä kaikki HC-palvelun käyttämiseen liittyvät tiedot ja käyttäjätiedot kolmannelle osapuolelle siitä etukäteen Käyttäjälle ilmoittamatta. Kolmannen osapuolen on kuitenkin tällöin sitouduttava voimassa oleviin käyttöehtoihin, jolloin kolmannesta osapuolesta tulee näiden käyttöehtojen tarkoittama Palveluntarjoaja. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää käyttöoikeuttaan. Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

Ilmoitukset

Käyttäjän tulee lähettää kaikki tähän sopimukseen liittyvät kirjalliset ilmoitukset osoitteella: Suomen Urheiluopisto, Hockey Centre; Kaskelantie 10, 19120 Vierumäki Palveluntarjoaja voi lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset Käyttäjän viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen taikka muutoin kirjallisesti. Palvelua koskevia yleisiä tiedotteita voidaan julkaista myös HC–palvelun verkkosivuilla.

Ylivoimainen este

Lakko, työsulku, tulipalo, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu Palveluntarjoajasta riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Palveluntarjoajan noudattamasta näitä käyttöehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.

Erimielisyydet ja sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan kaikilta osin ja sitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Kaikki HC-palveluun ja sen käyttöön ja käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet, joista ei ole voitu sopia osapuolten välisissä neuvotteluissa, ratkaistaan Lahdessa Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

Privacy policy

HC-palvelun sisällön käyttöä voidaan seurata mm. siirtämällä asiakkaan tietokoneelle ajoittain ns. evästeitä ("cookies"). Seurannan tarkoituksena on kerätä tietoja siitä, miten ja milloin HC-palvelua käytetään. Tietojen avulla HC-palvelua kehitetään edelleen asiakkaita paremmin palvelevaksi. Lisäksi tietoja hyödynnetään kävijämäärien seurannassa. Kerättävillä tiedoilla ei tunnisteta yksittäistä asiakasta.

Seurannan lisäksi Käyttäjästä voidaan tallentaa istuntotason (session) tietoja. Istuntotason tiedot tallennetaan palvelimelle ja poistetaan Käyttäjän kirjauduttua järjestelmästä ulos tai automaattisen roskienkeruun toimesta tietyn määräajan täyttyessä. Istuntotason tiedoilla mahdollistetaan mm. HC-palveluun kirjautuminen.

Palveluntarjoaja pyrkii suojaamaan kaikki HC-palveluun tuodut henkilötiedot parhaaksi katsomallaan tavalla. Tähän liittyy mm. sähköpostiosoitteiden julkaiseminen sellaisessa muodossa, ettei niitä voida kerätä automatisoidusti roskapostituskäyttöön.

 

Palveluntarjoajan yhteystiedot

Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö

Kaskelantie 10

19120 Vierumäki

Y-tunnus: 0202512-1

Yhteyshenkilö: Jani Kangas