Mailankäsittely

Mailapeli on yksi maalivahdin lajitekniikoista. Mailankäsittelytekniikka yhdessä hyvän liikkumistekniikan ja teknisesti oikein suoritettujen perustorjuntojen kanssa luo pohjan teknisesti laadukkaalle pelaamiselle. Mailapeliin kuuluvat syöttäminen, meislaus, rännikiekkojen pysäyttäminen ja purkaminen, erilaiset tuikkaukset, irtokiekkojen pelaaminen, syötönkatkot. Poikkimailalla pelaaminen on yhdistelmä mailankäsittelytekniikkaa sekä maalintekotilanteissa pelaamisesta.

Mailapeli ei sinällään ole itsetarkoitus vaan maalivahdin mailapelin on aina tuettava joukkueen hyökkäyspelaamista (avaukset ja purut) tai puolustuspelaamista ( irtokiekkojen pelaaminen,rännikiekkojen pelaaminen, reboundkiekkojen pelaaminen tai kiekon peittäminen). Mikäli maalivahti ei pysty antamaan pitkää avaussyöttöä niin maalivahdin on pelattava kiekko lähimmälle omalle pelaajalle mahdollisimman nopeasti, kenttäpelaaja on kiekonkäsittelyssä aina maalivahtia parempi ja nopeampi.

Mailapelin harjoittelu on aloitettava jo varhaisessa vaiheessa ja sitä on harjoiteltava jokaisen jääharjoituksen yhteydessä. Kesällä maalivahti harjoittelee esim. laukaisutekniikkaansa levyltä ampumalla.
Maalivahti joka hallitsee hyvin mailapelin pystyy auttamaan joukkueen hyökkäyspelaamista ja pystyy puolustusalueella ehkäisemään vaarallisten tilanteiden syntymisen.

Ylestä mailapelistä

Tärkeintä on oikean mailan valinta. Maila valitaan aina oikean peliasennon mukaan. Mailan kulma ja otekorkeus valitaan siten että mailalla pelattaessa ja harjoitelessa peliasento säilyy oikeana. Tärkeää on että lapset ja nuoret pelaavat juniorimailoilla ja aikuiset aikisten mailalla. Kun oikea maila on valittu maalivahdin on huolehdittava mailan teippauksesta ja opeteltava mailapeliin kuuluvat tekniikat.

Syöttäminen ja avaussyötöt

Mitä enemmän maaliavahti pystyy avaamaan peliä tai syöttämään kiekon omille pelaajielle, sitä nopeampia ovat joukkueen hyökkäyksiin lähdöt. Kiekon syöttäminen ja pelin avaaminen myös vähentää oman pää aloituksia. 

Meislaus

Kun maalivahti ei ehdi ottamaan irtokiekkoa haltuun on meislaus nopea tapa toimittaa kiekko pois vaaraliselta alueelta. Parhaat maalivahdit voivat antaa syötön tai purkaa kiekon siniviivan yli meislaamalla.

Rännikiekot

Mailapelaamisen yksi tärkeimmistä osalueista on rännikekkojen katkaiseminen. Maalivahdin on aina kun mahdollista pyrittävä katkaisemaan vastustajan ampuma rännikiekko ja jätettävä kiekko poulustajalle pelattavaksi tai purettava kiekko pois poulustusalueelta. Taitava maalivahti pystyy rännikekon katkaisemisen jälkeen antamaan avaussyötön ja pelaamaan yhden vastustajan karvaajan pois. Mikäli maalivahti jättää kiekon pelattavaksi on maalivahdin huoledittava että kiekko on irti laidasta ja palattava välittömästi takaisin maalille. 

Tuikkaukset

Onnistunut mailapeli ehkäisee vaarallisten tilanteiden syntymisen. Punnerrus -ja läpiajotilanteissa maalivahti voi tuikata kiekon pois vastutajan lavasta ennenkuin tämä ehtii ampua kiekon kohti maalia. Nopeilla ja tervävillä tuikkauksilla maalivahti voi myös purkaa irtokiekot pois vaaralliselta alueelta maalin edestä tai estää vastustajaa saamasta irkokiekkoa haltuunsa.

Irtokiekkojen pelaaminen

Päädystä ponnahtavien irtokiekkojen, pelaajista tai jaloista tulleet kiekot tai maalivahdin itse antamien irtokiekkojen pelaamien on myös maalivahdin vastuulla. Maalivahdin on aina kun mahdollista pystyttävä sulkemaan, avaamaan tai purkmaan maalin läheisyydessä olevat irkokiekot. Näin maalivahti on osaltaan kääntämässä puolustuspeliä hyökkäyspeliksi, katkaisemassa vastustajan hyökkäyspeliä tai muuten helpottamassa kenttäpelaajien pelaamista omassa päädyssä.  

Syötön katkot

Maalivahdin on aina pyrittävä akttivisesti katkaisemaan vastustajan maalin eteen annetut syötöt. Näillä sytönkatkoilla maalivahti estää vaikeiden maalintekotilanteiden syntymisen (poikki -ja pystysyötöt maalin eteen tai painottomalle puolelle). Katkaisemalla syötön maalivahti voi estää päätypelitilanteen syntymisen. Maalivahdin syötönkatkoista kiekko saadaan yleensä riistettyä vastustajalta ja paine omassa päässä purettua.

Poikkimailalla pelaaminen

Poikkimailalla pelaaminen on tehokas tapa peittää jääpintaa ja on käyttökelpoinen punnerrus, kulmaltanousu, irtokiekko -ja reboundkiekko tilanteissa. Tärkeää on että poikkimailalla pelatessaan maalivahti pelaa agressiivisesti kohti kiekkoa ja lukee pelaajalla käytettävissä olevan tilan. Maalivahti voi poikkimailalla myös joissakin tapauksissa katkoa syöttöjä.