Luistelu -ja liikkumistekniikat

 Liikkumisen perusedellytys on hyvä luistelutaito ja se vaatii:


•    Oikeaa perusasentoa
•    Hyvää tasapainoa
•    Ketteryyttä
•    Koordinaatiokykyä
•    Hyvää pelinlukemista
•    Nopeaa liikkumista eri suuntiin

Tärkeää liikkumisessa:

•    Liiku aina kiekon mukaan ja pelitilanteen mukaan
•    Torjuntavalmius säilyy liikkumisen ajan
•    Lapa jäässä
•    Liiku oikea-aikaisesti
•    Torjuntahetkellä paikoillaan perusasennossa

PYSTYSSÄ LIIKKUMINEN ON AINA NOPEINTA LIIKKUMISTA!

MIKSI TARVITAAN HYVÄÄ LUISTELU -JA LIIKKUMISTAITOA

  • Oikea liikuminen ja sijoittuminen on yksi tärkeimmistä torjuntakeinoista
  • Mahdollistaa peliin osallistumisen 
  • On maalivahtipelin perusta

MAALIVAHDIN LUISTELU JAETAAN:

1.    Normaaliin luisteluun, joka ei poikkea kenttäpelaajan luistelusta
2.    Tekniseen luisteluun eli liikkumiseen johon kuuluu

  • Liikkuminen syvyyssuunassa; painonsiirroin, yhdenjalan potkulla,sivuttaissirrolla ja maalin taakse liikkuminen
  • Liikkuminen sivuttaissuunassa; T-potkulla, haukka luistelulla, sivuttaissiirrolla ja C-cat liikkumisella
  • Pysähtymistekniikat; aurauspysähtyminen ja pysähtyminen yhdellä jalalla
  • Jäissä liikkuminen


Luistelu

Normaali luistelu on liikkumisen oppimisen edellytys. Maalivahdin on halittava kaikki samat luistelutekniikat kuin kenttäpelaajat. Laadukas maalivahtiharjoittelu sisältää luisteluosioita ja maalivahdin on myös luisteltava mukana pelaajien luisteluharjoitteissa. Maalivahdin on oltava joukkuuen parhaita luistelijoita.

Syvyyssunnassa

Hyvin hallitut syvyyssuunan liikkumistekniikat ovat pohja oikealle sijoittumiselle. Nopeimmat tavat liikua syvyyssuunnassa ovat T-potku eteen -ja taaksepäin sekä sivuttaissiirto tolpalta ulos (esim. pystysyöttö kulmasta viivalle) tai päinvastoin. Painonsiirroilla liikkumista käytetään esim. läpiajojen ja punnerustilanteiden yhteydessä (nopea takaperin liikkuminen) ja silloin kun välitöntä laukauksen uhkaa ei ole esim. valmistava liike suorissa hyökkäyksissä.

Sivuttaissuunnassa

Hyvin hallitut liikkumistekniikat sivuttaissuunnassa ovat pohja oikealle sijoittumiselle. Tehokkaimmat ja nopeimmat tavat sivuttaisliikkumiseen ovat sivuttaissiirto ja T-potku. Mitä pidempiä etäisyyksiä maalivahti pystyy liikkumaan sivuttaissiirroin sitä paremmin torjuntavalmius säilyy ja säärisuojukset sekä varalo ovat peliin päin.

Pysähtyminen

Maalivahdin on kyettävä pysäyttämään liike mahollisimman nopeasti koska paikaltaan suoritettu torjunta on aina tasapainoisin ja torjuntaliikkeet helpommin kontrolloitavissa. Yhdellä jalalla pysähdyttäessä on tärkeää on että vartalo pysyy koko ajan peliin päin ja pysähdys on nopea ja terävä.

Pelitilanne määrää kummalla jalalla maalivahti pysähtyy. Maalivahdin on opeteltava pysähtyminen ja lähtöpotku molemmilla jaloilla. Periaatteena on että liikuttaessa maalivahdin alueen sisällä liukuva jalka pysäyttää liikkeen, tämä on nopeinta ja torjunta- valmius on paras mahdollinen. Pidemmissä liikkeissä ponnistava jalka pysäyttää. (Huomioi pysähtyminen myös kaikissa muissa liikkumista käsittelvissä videoclipeissä)

Jäässä liikkuminen

Hyvin usein lähitilanteissa pelattaessa rebound -tai irtokiekkoa maalivahdilla ei ole aikaa nousta ylös peliasentoon vaan joutuu hakemaan sijoittumista tai torjuntaa jäissä liikkumisen kautta. Mitä paremmin maalivahti hallitsee jäässä liikumisen tekniikat sitä nopeammin hän voi tehdä useamman torjuntaliikkeensarjan menettämättä tasapainoaan.

Yhdistelmät

Nopeasti muuttuvissa pelitilanteissa maalivahdin on kyettävä yhdistelemään eri liikkumistekniikoita toisiinsa. Tavoittena on, että laukaisuhetkellä maalivahti on oikein sijoittunut. Koska maalivahtipeli on jatkuvaa eri torjunta -ja liikkumistekniikoiden yhdistelyä on perustorjuntoja harjoiteltava aina erilaisten liikkumisyhdistelmien kautta.