Harjoittelun organisointi ja toteuttaminen

 

Kaikissa harjoitteissa on hyvä muistaa leikinomaisuus ja esittää harjoitekehittelyt leikkimielisten ja kuvitteellisten asioiden kautta lapsille.

Harjoitekehittelyiden valinnassa tulee huomioida pelaajien erilaiset oppimisen tasot 1.= hahmottaminen 2.= jäsentyminen ja 3.= vakiintuminen.

Luistelun-, kiekonkäsittelyn- ja mailatekniikan harjoitusrasti voi alkaa sekä loppua esim. leikillä, kisalla tai pelillä, joiden välissä on lyhyt opetustuokio noin 7 min.

Harjoitteiden järjestyksen valinnoilla pidetään leikinomaisuus ja mielenkiinto yllä koko harjoitustapahtuman ajan siten, että esimerkiksi tekniikkapainoitteisten osioiden jälkeen seuraa aina joko kisat, leikit tai pelit osio.

Valitse ryhmälle sopivat kehittelyharjoitteet kokonaissuoritusten oppimisen tukemiseksi. Pyri riittävän suureen toistomäärään käyttämällä vain esim. 1-3 erilaista kehittelyharjoitetta.

Harjoituksissa on tarkoitus saada aikaan paljon pelitempoisia kokonaissuorituksia, joten ajankäytännöllisestikin niiden tekemiseen käytetään enemmän aikaa kuin osaharjoitteiden tekemiseen.

Huomioitavaa on myös, että alle 12 -vuotiailla on vielä vaikeuksia hahmottaa osasuorituksia, joten niiden käyttöä on tästäkin syystä hyvä rajoittaa.

Organisointimalli kolmella ryhmällä

Toimitaan kolmella alueella kuvan mukaisesti. Ryhmät pysyvät samoilla alueilla koko harjoituksen ajan vaihtaen harjoitteesta toiseen sovitulla hetkellä. Sopii käytettäväksi erityisesti silloin kun halutaan, että sama valmentaja toimii saman ryhmän kanssa koko harjoituksen ajan tai jäällä on samaan aikaan eri vuosikursseilla olevia ryhmiä.

Organisointimalli neljällä ryhmällä

Toimitaan neljällä alueella kuvan mukaisesti. Ryhmät siirtyvät alueelta toiselle myötäpäivään suunnassa ja teema vaihtuu samalla alueen mukaan.  Sopii käytettäväksi erityisesti silloin kun halutaan valmentajien keskittyvän vain yhteen teemaan ja vetävän samaa teemaa neljälle eri ryhmälle samalla alueella. Vaihtoehtoisesti valmentajat voivat siirtyä myös ryhmän mukana alueelta toiselle ja opettaa alueen teeman mukaista asiaa vuorollaan.