Lajitekniikoiden ja -taitojen harjoittelu:

Jääkiekon keskeisin osaamisen perusta luodaan jo varhaisessa vaiheessa lajin pariin tultaessa monipuolisella lajitekniikka ja -taitoharjoittelulla. Harjoittelun tulee jatkossakin olla tältä osin kehittävää ja haastavaa aikuisikä mukaan lukien.

Hyvän ja monipuolisen lajitekniikoiden ja -taitojen hallinnan kautta pelaajalla on valmius kehittää pelin vaatimuksen mukaisia pelitaitoja yhdistettynä pelikäsitykseen.

Lajitekniikan ja -taidon kokonaissuorituksen harjoittamista tukemaan on erilaisia osaharjoitteita ja kehittelyjä, joiden avulla voidaan tarkastella kokonaissuorituksen eri vaiheita ja niissä ilmeneviä puutteita tai vahvuuksia.

Harjoitteet auttavat valmentajaa ja pelaajaa tunnistamaan kokonaissuorituksen eri vaiheita ja harjoitteiden avulla voidaan eriyttää esim. eri taitotasoilla olevien pelaajien harjoittelua.

Tärkeänä on muistaa kaiken aikaa kokonaissuoritus, josta harjoittelu aloitetaan ja johon tulee aina palata osaharjoitteiden jälkeen!

Harjoituksissa on tarkoitus saada aikaan paljon pelitempoisia kokonaissuorituksia, joten ajankäytännöllisestikin niiden tekemiseen käytetään enemmän aikaa kuin osaharjoitteiden tekemiseen.

Osaharjoitteet tulee valita painotettavaa asiaa tukien ja niiden määrä harjoitetta kohden on vain muutama esim. 1-3 riippuen pelaajien taitotasosta, opetettavasta asiasta ja siihen käytettävästä ajasta.

Huomioitavaa on myös, että alle 12 -vuotiailla on vielä vaikeuksia hahmottaa osasuorituksia, joten niiden käyttöä on tästäkin syystä hyvä rajoittaa.

Alla esimerkkiharjoite kyseistä asiaa havainnollistamaan. Eteenpäin kaarreluistelun potkujen kehittäminen, joka lähtee kokonaissuorituksen hahmottamisesta ja etenee muutamien osaharjoitteiden kautta takaisin kokonaissuorituksen harjoitteluun.

Harjoite koostuu kolmesta erilaisesta harjoitteesta.

1. kokonaissuoritus (5 min)

2. ja 3. osaharjoitteet (5 min)

4. kokonaissuoritus (5 min)