Voimaharjoittelu

Voimaharjoittelussa tulee keskittyä erityisesti lihaksiston tasapainoon kehon eri osien ja puolien suhteen sekä toiminnallisuuden optimointiin ja nivelten terveenä pitämiseen.

Ensimmäisenä tulee huomioida riittävä liikkuvuus ja liikkeiden hallinta (stabiliteetti). Oikeiden liikemallien kautta voimaominaisuuksien kehittämisessä on turvallista edetä kohti lajinomaisia liikesuorituksia.

Voimaominaisuuksien luokittelut eri liikkeiden kohdalla ovat lähinnä suuntaa antavia, joten voit itse soveltaa liikettä / välinettä eri voimaominaisuuksien kehittämiseen tarpeittesi mukaan suoritusnopeutta sekä toistojen ja vastuksen määrää vaihtelemalla.

Katso erityisesti tätä asiaa varten koottu kokonaisuus alla olevasta materiaalista (voimaharjoittelun perusteet).