Oheis- ja kuivaharjoittelun organisointimalleja

Joukkueen ryhmäkoon, käytettävissä olevan tilan, välineiden sekä harjoituksen tavoitteet huomioiden harjoituksen organisoinnilla voidaan tehokkaasti vaikuttaa toistomääriin, palautumiseen sekä palautteen antamiseen.