Liikkuvuus ja lihashuolto

Liikkuvuusharjoittelussa tulee huomioida jääkiekon lajinomaiset liikesuoritukset ja niissä käytettävät lihakset / lihasryhmät.

Erilaiset venyttelytekniikat sekä venytyksen kestot ovat harjoitekohtaisia ja lähinnä suuntaa antavia, joten voit itse soveltaa suoritustapaa liikekohtaisesti.

Harjoittelussa on syytä opetella oikeat suoritustavat (asento, kohdistaminen ja kesto), jotta haluttu vaikutus saadaan aikaiseksi.

Katso erityisesti tätä asiaa varten koottu kokonaisuus alla olevasta materiaalista (liikkuvuusharjoittelun perusteet).