Fyysinen harjoittelu

Sivusto on jaettu harjoituksen rakenne, oheisharjoittelu, voima-, nopeus-, kestävyys- ja liikkuvuusharjoitteiden kokonaisuuksiin. Harjoitteet ovat koottu harjoitepankissa olevista harjoitteista valmiiksi harjoitelistoiksi kehon osan, lihasryhmän ja harjoituvälineen mukaan.

Voit käyttää sivustoilla valmiina olevia listoja tai tehdä jo olemassa olevien listojen kautta omia harjoitelistoja tarpeittesi mukaan. Harjoitepankkia ja -listoja täydennetään sitä mukaan kun uusia harjoitteita saadaan tehtyä.

Harjoitteiden suoritusnopeus on kuvattu pääasiassa rauhallisella temmolla tehden, jotta liikkeiden hahmottaminen olisi helpompaa. Harjoittelussa tulee kuitenkin huomioida tarvittava tempovaihtelu eri fyysisten ja taidollisten osatekijöiden kehittämiseksi.