Pelaamisen kautta oppiminen


“Oppiminen on tehokkaampaa, kun se on hauskaa"


Kaiken ikäiset pelaajat, etenkin kehityksen alku vaiheissa, nauttivat harjoittelusta eniten kun se on hauskaa. Hauskuus harjoituksen aikana ilmenee pelaajan osallisuudesta toimintaan kuten toistojen määrään ja kilpailuun rivissä seisomisen sijaan. Erilaisten peli muunnelmien ja pienalueiden vaihtelu tuo hauskuuden sekä motivoivan osan harjoitteluun. Hyvin suunniteltujen pelien vaihtelu harjoittelussa mahdollistaa jääajan ja kaukalon tehokkaamman käytön.

Erilaisten pelien käyttö kehittää pelitaitoja, kuten luistelua, syöttöjä, mailankäsittelyä jne. pelikeskeisissä ympäristöissä, mutta myös pakottaa pelaajan ajattelemaan ja tekemään ratkaisuja sääntöjen ja pelin osa-alueiden mukaan. Pelaaminen ja kilpailu ovat myös hauskempia ja motivoivampia tapoja nuorille oppia kuin eristetty taitoharjoittelu. Pelaaminen kehittää lajitaitoja laajemmalti; vaikka pääpaino tietyn tyyppisessä pelissä keskittyy yhteen tai kahteen osa-alueeseen harjoituksessa.

Eri pelejä voidaan myös käyttää jään ulkopuolisissa harjoitteissa vahvistamaan samoja kykyjä kuin jäällä. Päätöksen teko eri pelitilanteissa voidaan siirtää tietoisuuden tasolta automaatioon toistojen kautta, joten pelaaja on kyvykäs tekemään nopeita ratkaisuja nopeatempoisessa pelissä, missä aika ja tila ovat rajalliset. Usein nopeat ja oikeat ratkaisut tekevät suuren eron keskiverto- ja huippupelaajan välille.

Pelaamisen kautta oppiminen on suuri tekijä yksilön pelitaitojen kehityksessä, eli toisin sanoen pelin lukemisessa. Kilpailullisella tasolla (alkaen 15 vuoden iästä) erilaisten pelien käyttöä voidaan pitää oppimisen työkaluna joukkuetaktiikkaa ja pelisysteemiä silmällä pitäen.

Tärkeää on ymmärtää, että harjoitteiden soveltamisessa ei ole rajoja. Nuoremmalla iällä peliharjoitteet tulee olla tasolle sopivia, jotta oppiminen on mahdollista jokaiselle. Monet huippujoukkueet juniorisarjoissa ja ammattilais- ja kansainvälisellä tasolla käyttävät samoja pienpeli harjoitteita osana joukkueensa harjoittelupankkiaan, kuin mitä aloittelijat käyttävät opetellessaan pelaamaan.

Vielä kerran: Harjoittelu on tehokkaampaa kuin se on hauskaa!!

 

Eri tyyppiset pelit

Leikkimieliset pelit, viestit ja muut kilpailut (videot)

Leikkimielisissä peleissä normaalin pelin kaava ”rikotaan”. Liikkumistapoja, varusteita, tilaa ja aikaa muuntelemalla voidaan luoda erilaisia pelivaihtoehtoja. Sääntöjen ja rajoitteiden kehittely sekä kokemuksien vaihteleminen pelin aikana on tärkeä osa oppimista. Pelaajien lukumäärä voi vaihdella pelin aikana 1-1 vaikka 10–10.

 • Luoda hauskoja kokemuksia
 • Kehittää motorisia taitoja
 • Kehittää yhteistyökykyä pelaajien välillä
 • Vähennä vaatimusta taitoon ja tee pelitaitojen oppimisesta mahdollista jokaiselle

Sovelletut pelit (videot)

Sovelletut pelit pohjautuvat normaalin pelin sääntöihin, lakeihin sekä tavoitteisiin. Sovelletut säännöt on liitetty liikkumiseen, päätöksenteko tyyleihin ja pelaajan tekemisien eristämiseen pelin aikana. Pelaajien määrä voi vaihdella aina 1-1 tilanteista 5-5 tilanteisiin asti. Kentällä voi myös olla erimäärä pelaajia esim. 5-4.

Pelitilannerooli pelit (videot)

Nämä pelit tähtäävät henkilökohtaisten taitojen kehittämiseen. Sääntöjen ja pelialueiden muunnelmat on tähdätty kehittämään normaalia peliä. Palatessa normaaliin peliin käytetyt muunnelmat hiovat pelitaitoja. Pelaajien lukumäärä näissä pelisovelluksissa on 3-3 peleistä aina 5-5 tilanteisiin asti.

 

Sovellettujen pelien tavoitteet:

 • Kehittää yksilön peliälyä.
 • Kehittää mies miestä vastaan puolustusta.
 • Parantaa yksilön taitoja.
 • Parantaa maalinteko ja maalinteon estämistaitoja.

Vinkkejä pelien kautta oppimiseen:

 • Ymmärtää monipuolisen harjoittelun vaikutus pelaamisen kautta.
 • Pidä selkeä opetusjärjestys yksilöllisiin taitoihin ja roolien ajatteluun.
 • Tiedä pelaajasi taitotaso ja pelinymmärrys.
 • Tiedä joukkueesi tasokohtaiset kehitettävät asiat.
 • Tiedä erilaisten pelien luonne.
 • Suunnittele harjoituksessa käytettävät pelit tiedon ja tarkoituksen kautta.
 • Ole kyvykäs antamaan palautetta vaatimistasi asioista pelin aikana.
 • Muuntele peliä (haastavammaksi tai helpommaksi) saavuttaaksesi tarkoituksen ja päämäärän.
 • Käytä vakaata perustaa (pelipankkia) harjoituksissasi, mutta muista käyttää eri variaatioita pelien aikana.
 • Pidä ilmapiiri positiivisena.